Utstillingsid 180544 Arrangør Steinkjer
Hundeklubb Rase Rhodesian
Ridgeback

Dato 01.09.2018 sted Steinkjer Dommer De
Ridder, Lilliane

Mankoya’s Jolly Jenna Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 20 poeng

Shavano’s Proud To Be
Ciro Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM 18 poeng

Luchill’s Bititi Jean Exc.VTK 1.VTKK 1 poeng

Kifani’s Nandipa
Bailey By Phillip VG.JK
1.JKK 0 poeng